026-34718950

فلزات سنگین

فلزات سنگین : آب های زیرزمینی می توانند به وسیله نفوذ فاضلاب های صنعتی، انسانی و کودهای کشاورزی آلوده شوند. یکی از آلودگی های منابع آب زیرزمینی، آلودگی با فلزات سنگین مانند کروم، سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک و غیره است. که این روزها به علت کاهش سطح آب های زیرزمینی در اثر مصرف بی رویه منابع آبی زیرزمینی، غلظت فلزات سنگین در آب افزایش چشمگیری داشته است. در بعضی مناطق کشور غلظت فلزات سنگین بیش از حد مجاز گزارش شده است.

علت نگرانی از وجود فلزات سنگینی مانند کادمیم، سرب، نیکل، کروم، مس، جیوه و کبالت، افزایش مقدار آنها در منابع آب آشامیدنی است. زیرا این فلزات سنگین در محیط تجمع کرده و وارد زنجیره غذایی شده و در طبیعت پایدار می شوند. بعضی از فلزات سنگین مثل سرب، کادمیم، جیوه، نیکل و کروم حتی در مقدار اندک هم سمی هستند. فلزات سنگین برای سلامت انسان و سایر جانداران بسیار خطرناک هستند و می توانند یکی از عوامل بروز انواع سرطان در نظر گرفته شوند. بنابراین تصفیه آب و حذف آلودگی فلزات سنگین قبل از ورود به منابع آب واجب است.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page