026-34718950

ضد عفونی آب توسط O3 اوزون

ضد عفونی آب توسط O3 اوزون :در این روش گاز ازون خیلی زود با آب مخلوط گشته ودارای سرعت عمل زیادی در میکروب زدایی است همچنین پس از حذف میکروب نگهدارندگی خیلی بالا را داراست که بین 12 تا 24 ساعت بی نیاز از افزودن موادشیمیایی است.که حتی بعضی از میکروبهای که یو وی و کلر که نمیتواند از بین ببرد را ازون کامل حذف مینمایدآبی که می آشامیم کلریزه است این آب زیان آور است و مزه آن نیز ناخوشایندتر از مزه آب چشمه است . آب ضد عفونی شده با گاز ازون عاری از هر گونه باکتری زیان آور است و مزه آن نیز خوشایند تر است .خود گاز ازون نیز پس از مدتی در آب پس از میکروب زدایی از بین میرود وهیچ اثری باقی نمیماند ولی مایه شیمیایی کلر پس از تزریق به آب ازبین نمیرود حتی اگه آب رابجوشانیم و مصرف کنیم.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page