026-34718950

الکترودیالیز

الکترودیالیز : به علت پایدار بودن یون نیترات، عدم تمایل برای جذب سطحی یا ترکیب با مواد دیگر و حلالیت بالا حذف نیترات توسط روش‌های متداول تصفیه (انعقاد، فیلتراسیون، اکسییداسیون) مشکل بوده و باید از روش‌های خاص حذف نیترات استفاده کرد.

رقیق‌سازی (dilution): در روش رقیق‌سازی آب منابعی که دارای غلظت بیش از حد مجاز نیترات هستند با آب منابعی که دارای غلظت‌های پایین‌تری از نیترات هستند مخلوط شده و به این ترتیب بدون انجام هیچگونه فرآیند تصفیه‌ای میزان نیترات آب آشامیدنی شهروندان را تا حد مجاز پایین می‌آورند.

تبادل یون (ion exchange): تبادل یون یکی از بهترین روش‌ها برای حذف نیترات از منابع دارای مقدار کم ترکیبات آلی محلول است. در این روش از مبادله کننده‌های یون استفاده می‌شود. این مبادله‌کننده‌ها یا به صورت طبیعی بوده (زئولیت) یا به صورت مصنوعی (رزین) ساخته می‌شوند. رزین‌ها خود به رزین‌های کاتیونی و آنیونی تقسیم می‌شوند. برای حذف یون نیترات از رزین‌های آنیونی استفاده می‌شود. این رزین‌ها با اولویت‌بندی ذیل آنیون‌ها را از آب حذف می‌کنند. هرچه ظرفیت یون بیشتر باشد تمایل بیشتری برای جذب روی رزین دارد.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page