026-34718950

آب سخت

 

 

 

تعریف : به مجموعه املاح كلسيم و منيزيم موجود در آب بر حسب ميلي‌گرم بر ليتر، سختي آب مي‌گويند. با سرازيرشدن آب از كوه، كلسيم و منيزيم در اين آب‌ها حل و باعث سختي آن مي‌شوند. تجربه نشان داد آب‌هاي سخت در صورت حرارت ديدن در گرم‌كن و شوفاژهاي خانگي يا جداره تاسيسات حرارتي باعث ايجاد رسوب‌هاي كربناتي مي‌شوند. وجود اين رسوبات، نه تنها باعث هدر رفتن گرما مي‌شود بلكه باعث خسارت ديدن جدار تاسيسات نيز خواهد شد. همچنين استفاده از آب سخت در تهيه غذا، باعث تغيير طعم غذا (طعمي نامطلوب) مي‌شود. كارخانه‌هاي نوشابه‌سازي براي تهيه محصولات خود، سختي آب را مي‌گيرند يا از آبي كه سختي كمي دارد، استفاده مي‌كنند.

 

 

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page